Uitspraak VBC - 10 april 2020

Het Veterinair Beroepscollege heeft op 10 april 2020 uitspraak gedaan in de zaken VB 2019/04, VB 2019/05 en VB 2019/06.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:1

De omstandigheid dat het beroepsschrift niet binnen de termijn van twee maanden is ingediend, komt naar het oordeel van het Veterinair Beroepscollege voor rekening en risico van appellante. Niet-ontvankelijk.