Uitspraak VBC - 8 mei 2020

Op 8 mei heeft het beroepscollege uitspraak gedaan in de zaken VB 2019/10, VB 2019/11, VB 2019/12, VB 2019/13 en VB 2019/14.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:2

Het Veterinair Beroepscollege overweegt dat het in deze zaak gaat om overtredingen van wettelijke voorschriften. De dierenartsen hebben in de onderzochte periode ieder de voorschriften minstens 10 maal overtreden; vier van de vijf dierenartsen hebben in die periode de voorschriften zelfs meer dan 20 maal overtreden. Deze gedragingen bergen een risico in zich, want zij kunnen leiden tot resistentieontwikkeling en daardoor de volksgezondheid in gevaar brengen. Alles afwegende acht het Veterinair Beroepscollege een onvoorwaardelijke geldboete passend.