Uitspraak VBC - 23 oktober 2020

Het Veterinair Beroepscollege heeft op 23 oktober 2020 uitspraak gedaan in de zaak VB 2019/02.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:8

Met het Veterinair Tuchtcollege is het College van oordeel dat, gelet op de klachten waarmee de hond werd aangeboden in combinatie met de door de dierenarts beschreven bevindingen, het veterinair handelen van de dierenarts nog binnen de grenzen van de redelijke bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Verwerpt het beroep.