Uitspraak VBC - 30 oktober 2020

In deze uitspraak oordeelt het Veterinair Beroepscollege, anders dan het Veterinair Tuchtcollege, dat de Stichting Animal Rights ontvankelijk is in haar klachten tegen vier dierenartsen die gezondheidscontroles uitvoerden voor de NVWA bij varkens en een gezondheidscertificaat afgaven in verband met hun vervoer naar een slachthuis.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:9

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 8:15, tweede lid, aanhef en onder a van de Wet dieren ruim kan worden uitgelegd: “degene die als gevolg van dat handelen rechtstreeks in zijn belang is getroffen’ kan niet alleen de houder of eigenaar van een dier zijn, maar ook een rechtspersoon. Aansluiting bij het vergelijkbare begrip in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht; de stichting kan gelet op haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden in haar klachten tegen de dierenartsen worden ontvangen. Het veterinaire tuchtrecht is ook op de betreffende werkzaamheden van de dierenartsen van toepassing,

Beroep gegrond, VBC heropent onderzoek.