Uitspraak VBC - 20 november 2020

Aangezien het beroepschrift niet voldoet aan de daaraan in artikelĀ 8.35, derde lid, van de Wet dieren gestelde eisen en appellant geen gebruik heeft gemaakt van de hem bij herhaling geboden gelegenheid om dit verzuim te herstellen, zal het Veterinair Beroepscollege appellant niet-ontvankelijk verklaren.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:11