Uitspraak VBC - 4 december 2020

Het Veterinair Beroepscollege heeft in een uitspraak van 4 december 2020 (ECLI:TDIVBC:2020:12) een dierverloskundige geschorst voor de duur van zes maanden, ingaande op vrijdag 11 december 2020 om 00.00 uur, en aan hem een voorwaardelijke boete opgelegd van € 5.000,00 met een proeftijd van drie jaar.

De dierverloskundige heeft gedurende een periode van drie jaar op regelmatige basis onbevoegd keizersneden verricht. Daarbij heeft hij onbevoegd UDD‑gekanaliseerde diergeneesmiddelen ingezet, waaronder een tweede keuze‑antibioticum zonder dat daarvoor een onderbouwde veterinaire noodzaak bestond. Dat antibioticum heeft hij bovendien in strijd met de regelgeving bij dierhouders achtergelaten ter nabehandeling van de dieren. Verder was de administratie ten aanzien van de afgeleverde diergeneesmiddelen niet op orde.

ECLI:TDIVBC:2020:12