Uitspraken VBC - 18 december 2020

Het Veterinair Beroepscollege heeft op 18 december 2020 twee uitspraken gedaan.

Het betrof een uitspraak over de behandeling van een paard, waarbij niet is gebleken van een diergeneeskundige noodzaak en de daarvoor vereiste onderbouwing voor de door de dierenarts toegepaste zeer hoge doseringen Procapen. De dierenarts heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, maar er volgt geen oplegging van een maatregel.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:13

Niet is gebleken dat de dierenarts bij de behandeling van een kast in zijn handelen of nalaten zodanig veterinair tekort is geschoten dat de dierenarts een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Beroep ongegrond.

ECLI:NL:TDIVBC:2020:14