Benoeming leden Veterinair Beroepscollege

Met ingang van 1 maart 2021 zijn voor een periode van zes jaar tot lid van het veterinair beroepscollege benoemd:

  • de heer mr. R.H. Broekhuijsen, te Leiden;
  • de heer drs. F. Kahlmann, te Baarn;
  • mevrouw mr. J.C.W. Rang, te Amsterdam;
  • mevrouw drs. E. C. de Ruijter-Appelman te Utrecht.

Staatscourant van 17 februari 2021, nr. 8214