Uitspraken VBC - 19 maart 2021

Op 19 maart 2021 heeft het veterinair beroepscollege uitspraak gedaan in 2 zaken.

VB 2020/14
Koe. Noodslachting. Ante mortem onderzoek en het invullen van de noodslachtverklaring.
ECLI:NL:TDIVTC:2021:1

VB 2020/15
Hond. Het Veterinair Beroepscollege komt tot de slotsom dat de dierenarts niet te kort is geschoten in de zorg die hij als dierenarts had behoren te betrachten ten aanzien van de hond van klager, met betrekking tot welk dier zijn hulp was ingeroepen, als bedoeld in artikel 4.2. van de Wet dieren. Het beroep is daarom gegrond. Dit betekent dat de beslissing van het Veterinair Tuchtcollege zal worden vernietigd en dat de klacht alsnog ongegrond zal worden verklaard.
ECLI:NL:TDIVBC:2021:1