Benoeming en eervol ontslag van de secretaris van het veterinair beroepscollege

Met ingang van 1 oktober 2021 tot 1 september 2022 wordt mevrouw mr. I.F. Schouwink, te Breda, benoemd tot secretaris van het veterinair beroepscollege.

Met ingang van 1 oktober 2021 wordt aan mevrouw mr. drs. F.H.H. Wieringa, te Den Haag, eervol ontslag verleend als secretaris van het veterinair beroepscollege.