Uitspraken VBC - 28 januari 2022

Op 28 januari 2022 heeft het VBC uitspraak gedaan in drie zaken.

Paard. Oogimplantaat en verleende nazorg. Beroep verworpen. [VB 2021/06 en VB 2021/07]
ECLI:NL:TDIVBC:2022:2

Hond. Twee operaties na aanrijding. Beroep verworpen. [VB 2021/08, VB 2021/09, VB 2021/10, VB 2021/11 en VB 2021/12]
ECLI:NL:TDIVBC:2022:3

Het Veterinair Beroepscollege oordeelt dat niet vastgesteld kan worden dat verweerder de gewraakte uitlatingen heeft gedaan in de hoedanigheid van dierenarts. Gelet hierop is geen sprake van handelen in strijd met artikel 4.2, tweede lid, van de Wet dieren en bood artikelĀ 8.15 van die wet geen grondslag voor het indienen van een klacht tegen verweerder. Het Veterinair Tuchtcollege heeft de stichting terecht niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht. Het beroep van de stichting is ongegrond. [VB 2021/16]
ECLI:NL:TDIVBC:2022:1