Home

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege kunt u in beroep gaan bij het Veterinair Beroepscollege.

Het Veterinair Tuchtcollege (VTC) en het Veterinair Beroepscollege (VBC) bewaken de kwaliteit van diergeneeskundige zorg, beschermen dieren tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van dierenartsen en bevorderen een goede en zorgvuldige beroepsuitoefening van dierenartsen.

Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.