Organisatie

Samenstelling van het VBC

Leden VBC
Leden Naam
Voorzitter mr. E.A. Minderhoud nevenfuncties
Plaatsvervangend voorzitter mr. J.L. W. Aerts nevenfuncties
(plv.) leden-jurist mr. R.H. Broekhuijsen Advocaat Ivy Corporate Defence & Investigations Amsterdam; Plv lid Hof van Discipline; lid selectiecommissie ‘High Qualifications Commission of Judges of Ukraine’
mw. mr. J.C.W. Rang nevenfuncties
mr. J.D. Streefkerk nevenfuncties
mr. G. Tangenberg nevenfuncties
(plv.) leden-dierenarts mw. dr. L.M. Derkx-Overduin dierenarts Veterinaire Specialisten te Vught; Lid Hoofdredactie Diergeneeskundig Memorandum; Docent European School for Advanced Veterinary Studies (Internal Medicine); Voorzitter Specialisatiecommissie Interne Geneeskunde der Gezelschapsdieren, KNMvD (onbezoldigd)
mw. drs. M.I. de Nijs dierenarts Dierenartspraktijk Schouwen-Duiveland te Zierikzee; Onderwijspractitioner faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
mw. drs. E. C. de Ruijter-Appelman Ranzijn functie chirurg/dierenarts/opleider; Dibevo: auditor; Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde: onderwijspractioner
drs. J.G. van Schaik dierenarts Dap West-Betuwe en DG Rivierenland 
drs. H.W. Wagenaar dierenarts Dierenkliniek De Delta te Maasland

drs. M. A. van Zuijlen

dierenarts Dierenziekenhuis Oldenzaal; consultant firma Arthrex

(plv.) leden-paraveterinair A.A. Bos
V.J.P.M. Hoogma Praktijk voor Fysio- en Oedeemtherapie V.J.P.M. Hoogma
mw. C.M.T. Jaspers
G. Jouwsma

mw. M. Römer

Secretariaat

Het secretariaat van het VBC staat onder leiding van de secretaris, mevrouw mr. J.W. Sijnstra-Meijer.

De secretaris wordt ondersteund door mevrouw K.X. Roosburg.

Mevrouw mr. drs. M. Zandvliet-van Klaveren en de heer mr. drs. M. Rijsdijk zijn plaatsvervangend secretaris.

Het secretariaat van het Beroepscollege is ondergebracht in het gebouw van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.

Het correspondentieadres is:

Postbus 90427
2509 LK Den Haag

Fax: 070-378 6181

Het secretariaat is op werkdagen van 9:30 uur tot 16:00 uur te bereiken op telefoonnummer: 070-378 5442.