Zittingen

De mondelinge behandeling van het beroep vindt plaats tijdens een openbare zitting in één van de zittingszalen van de Raad van State.

Verloop van de zitting

Voor een zitting wordt meestal 45 minuten gereserveerd.

De voorzitter opent, leidt en sluit de mondelinge behandeling.

Toelichting standpunten

Partijen krijgen gelegenheid om hun standpunten kort mondeling toe te lichten. De leden van het College hebben uw zaak vooraf uitgebreid bestudeerd.

Vragen van het Beroepscollege

Hierna begint het Beroepscollege met het stellen van vragen.

Na afloop van de vragenronde zal de voorzitter partijen in de gelegenheid stellen om eventuele slotopmerkingen te maken. De aangeklaagde beroepsbeoefenaar heeft het recht het laatste woord te voeren.

Afsluiting

De voorzitter sluit de zitting en vertelt wanneer de uitspraak zal komen, meestal binnen acht weken.

Uitspraak

De beslissing wordt in het openbaar uitgesproken. Het is niet nodig bij de uitspraak aanwezig te zijn. De uitspraak wordt u dezelfde dag toegezonden.