Procedure

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het VTC kunt u in beroep gaan bij het VBC. Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.

In de artikelen 8.35 tot en met 8.42 van de Wet dieren staan bepalingen over de behandeling van beroepen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in het Reglement voor het Veterinair Beroepscollege.

Wie kan in hoger beroep?

Hoger beroep kan worden ingesteld door:

  • de persoon over wie geklaagd is, indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard;
  • de klager, voor zover hij niet-ontvankelijk is verklaard, zijn klacht is afgewezen, of zijn klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard, of
  • de klachtambtenaar.

Hoe gaat u in hoger beroep?

U stuurt een beroepschrift naar het Beroepscollege.

  • Het beroepschrift moet schriftelijk, ondertekend en tijdig (binnen de beroepstermijn van 2 maanden) bij het Beroepscollege zijn ontvangen.
  • In het beroepschrift staan de redenen voor het beroep. U schrijft waarom u in beroep komt en tegen welke oordelen in de uitspraak van het VTC.
  • Bij het beroepschrift stuurt u ook een kopie van de beslissing van het VTC mee.

Verweer

Het VBC zendt een kopie van het beroepschrift aan de wederpartij. De wederpartij heeft 30 dagen de gelegenheid schriftelijk te reageren.

Daarmee is de schriftelijke fase afgerond.

Mondelinge behandeling

Het Beroepscollege nodigt partijen uit om te verschijnen op een openbare zitting voor de mondelinge behandeling van het beroep.
Meer informatie over de mondelinge behandeling staat in de rubriek Zittingen.

Beslissing

Het VBC kan in beroep de volgende beslissingen nemen:

  • degene die beroep heeft ingesteld niet-ontvankelijk verklaren;
  • het beroep verwerpen, of
  • het beroep gegrond verklaren.

De beslissing wordt in het openbaar uitgesproken. Het is niet nodig bij de uitspraak aanwezig te zijn. De uitspraak wordt u dezelfde dag toegezonden.

De beslissing wordt (geanonimiseerd) gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.overheid.nl.

De beslissing van het VBC is definitief.

Wat kost in hoger beroep gaan?

Aan de beroepsprocedure zijn geen kosten verbonden. Er geldt ook geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dat betekent dat u de procedure zelf mag voeren en geen advocaat hoeft in in te schakelen.

Als u dat wel wilt doen of zelf getuigen of deskundigen wilt raadplegen of meebrengen naar de zitting, moet u deze eventuele kosten zelf betalen. Ook porto- en reiskosten komen voor eigen rekening. Uiteraard kunt u, indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, bij de verzekeraar informeren naar de mogelijkheden voor rechtsbijstand.