Jaarverslag Veterinair Beroepscollege 2021-2022

Dit jaarverslag betreft de werkzaamheden die het veterinair beroepscollege heeft verricht in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.