Uitspraak 12 oktober 2023

Den Haag, 12 oktober 2023

Het Veterinair Beroepscollege doet vandaag, 12 oktober 2023 uitspraak over een belangrijke  juridische vraag. Kan er vaker dan één keer geklaagd worden over hetzelfde behandeltraject tegen dezelfde dierenarts? De uitspraak gaat over de uitleg van het ne bis in idem beginsel in het tuchtrecht.

Het Veterinair Beroepscollege vindt dat de appellant door het Veterinair Tuchtcollege in dit geval in zijn nieuwe klacht had moeten worden ontvangen.

De klacht

De huisdiereigenaar had eerder geklaagd over de behandeling van zijn kat. Een volgende, latere,   klacht van de huisdiereigenaar ging over het niet maken van röntgenfoto’s terwijl dat wel mogelijk was in de praktijk van de dierenarts. De dierenarts had de kat doorgestuurd voor echografisch onderzoek dat later plaatsvond in een andere dierenartsenpraktijk.

De beoordeling

Het Veterinair Beroepscollege sluit voor de beantwoording van de hiervoor genoemde vraag aan bij de jurisprudentie van de andere beroepsinstanties in het tuchtrecht. Zowel het Hof van Discipline, de hoger beroepsinstantie in het advocatentuchtrecht, als het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoger beroepsinstantie in het accountantstuchtrecht, en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG), de hoger beroepsinstantie in het medisch tuchtrecht, hebben over dit principiële juridische vraagstuk eerder uitspraken gedaan. Het Veterinair Beroepscollege verwijst naar de uitspraken van het Hof van Discipline van 20 januari 2023 (ECLI:NL:TAHVD:2023:15), het CTG van 6 januari 2019 (ECLI:NL:TGZCTG:2019:149), en naar die van het CBb 4 april 2018 (ECLI:NL:CBB:2018:99).

Het Veterinair Beroepscollege is van oordeel dat ook het veterinair tuchtrecht zoals vastgelegd in de Wet Dieren niet zo ver strekt dat voor klagers een verplichting zou bestaan om de klachten tegen een dierenarts te concentreren in één tuchtprocedure. Voor zover op grond van eerdere uitspraken wel is geoordeeld dat het Veterinair Beroepscollege het bestaan van zodanige verplichting heeft aangenomen, neemt het Veterinair Beroepscollege van die jurisprudentie afstand en sluit zij zich aan bij de jurisprudentie van de hiervoor genoemde tuchtcolleges.

De volledige uitspraak in de zaak VB 2023/01 is gepubliceerd op de website van het tuchtrecht onder het nummer:  ECLI:NL:TDIVBC:2023:10 .