Bekendmaking vernieuwd reglement voor het Veterinair Beroepscollege

Den Haag, 1 mei 2024

Het Reglement voor het Veterinair Beroepscollege is op 8 maart jl. geactualiseerd.

Het nieuwe reglement treedt vandaag, 1 mei 2024 in werking en vervangt het vorige reglement. Het reglement bestaat uit regels en werkwijze van het college.

In dit reglement zijn diverse wijzigingen opgenomen en geldt voor alle beroepen die na 1 mei 2024 bij het Veterinair Beroepscollege worden ingediend. 

Meer weten? Klik hieronder voor het nieuwe reglement. 

De bekendmaking van het vernieuwde reglement is tevens in de Staatscourant gepubliceerd.

 Staatscourant 2024, 14418 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)