Aankondiging uitspraak 11 juli 2024

Den Haag, 4 juli 2024

Op donderdag 11 juli 2024 doet het Veterinair Beroepscollege uitspraak in de volgende zaken:

  • VB 2023/17 en VB 2023/18
  • VB 2024/03

Korte aanduiding van de zaken 2023/17 en 2023/18:

De zaak heeft betrekking op het beroep van een diereigenares tegen een uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege waarbij de klachten tegen twee dierenartsen respectievelijk niet ontvankelijk en ongegrond zijn verklaard. De zaak gaat over de hond van de diereigenares die tijdens een operatie is overleden. De eigenares betwist dit en betoogt onder meer dat dierenarts 2 de hond in afwijking van wat is afgesproken, heeft laten inslapen.

Korte aanduiding van de zaak 2024/03:

De zaak gaat over een klacht van de Stichting Dier&Recht te Amsterdam tegen een dierenarts die tijdens een door de Raad van Beheer georganiseerde bijeenkomst medio 2022 diergeneeskundige handelingen heeft verricht met kortsnuitige honden, waarbij toepassing is gegeven aan de zogenoemde Cambridge-methode. De vraag is of de dierenarts daarmee heeft gehandeld in overeenstemming met de open norm van artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren. Het Veterinair Tuchtcollege heeft de klacht van de stichting ongegrond verklaard. De stichting is het daar niet mee eens en is van dat oordeel in beroep gekomen bij het Veterinair Beroepscollege. De stichting heeft onder meer gewezen op een rapport van de Universiteit Utrecht, faculteit diergeneeskunde, van 21 januari 2019 waarin een van de Cambridge-methode deels afwijkende methode wordt beschreven. De stichting meent dat de dierenarts bij zijn handelingen die laatste Utrechtse methode had moeten volgen, ook gelet op de aan het onderzoek van de dierenarts verbonden potentiële nadelige gevolgen voor het fokken met kortsnuitige honden die met toepassing van de Cambridge-methode zijn goedgekeurd. De dierenarts bestrijdt dit.

Uitspraakdatum:  11 juli 2024, 09:30 uur

Locatie:                    Raad van State

                                   Kneuterdijk 22

                                   2514 EN  DEN HAAG