Uitspraken 11 juli 2024

Den Haag, 11 juli 2024

Vandaag doet het Veterinair Beroepscollege uitspraak in de zaken:

  • VB 2023/17 en VB 2023/18
  • VB 2024/03

Korte aanduiding van de zaken VB 2023/17 en VB 2023/18:

Beroep van diereigenaar tegen uitspraak in twee klachten tegen dierenartsen. De beslissing van het Veterinair Tuchtcollege wordt vernietigd in de zaak tegen dierenarts 1.

Het Veterinair Tuchtcollege had de ondubbelzinnige uitlating van appellante in eerste aanleg moeten beschouwen als het intrekken van die klacht tegen dierenarts 1 door appellante en de behandeling van de klacht moeten staken.

Het beroep in de zaak tegen dierenarts 2 wordt verworpen. Dierenarts 2 is jegens de hond niet tekortgeschoten in de veterinaire zorg die zij heeft verleend als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet dieren.

Korte aanduiding van zaak VB 2024/03:

Zie Persbericht bij uitspraak 11 juli 2024 - VB 2024/03
___________________________________________________________

De volledige uitspraken zijn ook gepubliceerd op de website van het tuchtrecht:

VB 2023/17 en VB 2023/18 ECLI:NL:TDIVBC:2024:9
VB 2024/03 ECLI:NL:TDIVBC:2024:10
___________________________________________________________

Beroepen van diereigenaar: vernietigd en verworpen

[VB 2023/17 en VB 2023/18]

Beroep van de stichting: gegrond.

[VB 2024/03]