Contact

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Veterinair Beroepscollege.

Veterinair Beroepscollege

Postbus 90427
2509 LK Den Haag

Fax: 070-378 6181

Het secretariaat is op werkdagen van 9:30 uur tot 16:00 uur te bereiken op telefoonnummer: 070-378 5442.

Het secretariaat van het Beroepscollege is ondergebracht in het gebouw van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.