Uitspraak 12 oktober 2023 - VB 2023/01

Klager is in beroep gegaan tegen de uitspraak van het Veterinair Tuchtcollege. In deze zaak speelt de vraag of het Veterinair Tuchtcollege klager terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat klager al eerder tegen dezelfde dierenarts heeft geklaagd.